Przebieg leczenia


aaaaa

Na wynik leczenia składa się wiele elementów z których kluczowe to:

1. Badanie kliniczne i badania dodatkowe: Na tym etapie zbierane są wszystkie informacje dotyczące urazu czy dolegliwości, planowane i analizowane są badania dodatkowe (USG, MR, KT, RTG itp).

2. Diagnoza: właściwie postawiona diagnoza jest kluczowa w procesie leczenia

3. Plan leczenia: obejmuje leczenie zachowawcze jak oraz w wybranych schorzeniach, leczenie operacyjne

4. Rehabilitacja: Odpowiednio dobrana jest nierozerwalnym elementem leczenia uszkodzeń narządu ruchu.

5. Zakończenie leczenia: oparte najczęściej na wynikach końcowej oceny biomechanicznej (przerpowadzanej przez rehabilitanta prowadzącego) która określa stopień sprawności.

#medicalschool #tips #advice